Repetition ADR Grundkurs (Styckegods)

Kurslängd
1.5 dagar
Förkunskaper
Giltigt ADR-intyg
Behörighet
Styckegods och bulktransport
Målgrupp
Förare som transporterar farligt gods (1)
Pris
3 800 kr
Helgpris
4 100 kr
Ingår
Fika, lunch, kurslitteratur och provavgift


forfragan
boka10  

Om utbildningen

Ett ADR-intyg är giltigt i 5 år. För att förnya sitt ADR-intyg måste man gå repetitionsutbildning för de behörigheter
man har innan giltighetstiden går ut. Man kan gå repetitionsutbildningen 1 år innan utgångsdatumet. Det nya
intyget förlängs med 5 år, från utgångsdatumet på det gamla ADR-intyget.

(1) Målgruppen är yrkesförare som transporterar farligt gods över begränsad och värdeberäknad mängd.

 

ADR Grundkurs (Styckegods)

Kurslängd
3 dagar / 2 dagar (2)
Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper
Behörighet
Styckegods och bulktransport
Målgrupp
Förare som transporterar farligt gods (1)
Pris
4 800 kr
Helgpris
5 100 kr
Ingår
Fika, lunch, kurslitteratur och provavgift


forfragan
boka10  

Om utbildningen

Grundutbildningen i ADR är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg.
För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen.

(1) Målgruppen är yrkesförare som transporterar farligt gods över begränsad och värdeberäknad mängd.
Transporterar man mindre mängder räcker det istället med en ADR 1.3 utbildning.

(2) Utbildningen är 3 dagar lärarledd men kan kortas ner till 2 dagar lärarledd. Man utbildas då sin första
dag på distans med hjälp av webbprogrammet ADR-Elearning.