HLR med Hjärtstartare (AED)

Kurslängd
3 timmar
Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper
Behörighet
Kompetenskort  HLR med Hjärtstartare
Målgrupp
För alla som vill lära sig
Pris
6 500 kr för en grupp. Max 12 deltagare rekommenderas
Ingår
Fika, utbildningsmaterial och kompetensbevis


forfraganboka10

HLR är en förkortning för hjärt-lugnräddning. HLR är en del av första hjälpen som bör vara en färdighet som finns hos alla människor. I utbildningen får deltagarna bland annat lära sig LABC, grunder i HLR, återgärder vid luftvägsstopp och använda hjärtstartare.

Vi är anslutna instruktörer till Svenska rådet för hjärt-lungräddning.