Allmän Brandutbildning

Kurslängd
4 timmar
Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper
Behörighet
Grunder i brandskydd
Målgrupp
För alla som vill lära sig
Pris
6 500 kr för en grupp. Max 12 deltagare rekommenderas
Ingår
Fika och utbildningsmaterial


forfraganboka10  

Denna utbildning är en grundläggande utbildning i brandskydd. Kravet på brandutbildning finns inom alla typer av verksamheter och ingår i det systematiska brandskyddsarbetet. Kursen ska skapa förståelse för olika brandrisker, hur brand utvecklar sig samt reducering av skador till följd av brand. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Denna kurs kombineras ofta ihop med våra HLR-kurser.