Övrig ADR Utbildning enligt kap 1.3

All delaktig personal som kommer i kontakt farligt gods skall minst ha en 1.3 utbildning. Syftet är att ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas.

Exempelvis

  • Lagerpersonal
  • Kontorspersonal
  • Truckförare
  • Förare som transporterar farligt gods i mindre mängder

Utbildningen bör förnyas vartannat år då regelverken uppdateras. Vi erbjuder ADR 1.3 både som lärarledd utbildning och på webben så kallad ADR E-Learning.  Denna utbildning ges även som företagsanpassad. Kontakta oss för mer information, så hjälper vi er. 

ADR 1.3 Lärarledd erbjuder vi i Göteborg eller hos er om det skulle passa bättre. Vi har även helgkurser. 
ADR 1.3 Webb är ett enkelt sätt att utbildas på distans. Allt man behöver är en dator/mobil med internetuppkoppling. 

 

ADR 1.3 Lärarledd

Kurslängd
4 timmar
Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper
Målgrupp
All personal som är delaktiga i hantering av farligt gods
Pris
1 500 kr
Helgpris
1 700 kr
Ingår
Fika, utbildningsmaterial och utbildningsintyg


forfraganboka10  

 

ADR 1.3 Webb

Kurslängd
4 timmar
Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper
Målgrupp
All personal som är delaktiga i hantering av farligt gods
Pris
1 300 kr
Ingår
Inloggningsuppgifter och utbildningsintyg


boka10