Tjänster

Säkerhetsrådgivare

Enligt lag skall samtliga verksamheter som hanterar farligt gods ha en säkerhetsrådgivare. Hantering av farligt gods innebär transportera, lasta, lossa, förvara eller överlämna det farliga godset till någon annan. Det finns undantag ifrån regelverket. Det är mängden farligt gods och dess egenskaper som avgör om er verksamhet behöver anlita en säkerhetsrådgivare.

Vi är godkända säkerhetsrådgivare av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och hjälper er med aktuell lagstiftning.

Vi erbjuder oss:

  • Att utröna om ni behöver en säkerhetsrådgivare.
  • Att på konsultbasis sköta om säkerhetsrådgivningen samt genomföra utbildningar.
  • Att ge support åt verksamheter som hanterar mindre mängder farligt gods.

Kursadministration

När skall intygen förnyas? Hur gör vi? När går nästa kurs? Ibland blir det mycket att hålla reda på kring sin personal. Med vår hjälp slipper ni detta och får tid över till annat. Vi sköter om hela processen från inbjudan till genomförande av kurs. En effektiv och mycket säker strategi.

 

tjanster-platta

→ Kurskallelse till företagsledning samt deltagare

→ Vi för databas över utbildningshistorik och intyg

→ Återkoppling med aktuell utbildningsstatus

→ Rapportering till berörda myndigheter och organisationer

 

Vill ni veta mer om denna tjänst?
Välkommen att kontakta Rickard Gustafson på 0765-540154 eller rickard@fgtutbildning.se

Konsult

FGT Utbildning utför varierade konsultuppdrag som är kopplade till skola, utbildning, farligt gods och transportsektorn.

Vi erbjuder:

  • Konsultation för skolor och utbildningsföretag. Våra lärare & instruktörer kan hyras ut till er verksamhet.
  • Konsulttjänster inom privat och offentlig sektor. Anlita oss som en extra resurs, vi kan aktuell lagstiftning.
  • Uthyrning av förare när det exempelvis gäller; demokörning, tester, uppvisningar, event, reklam och mässor.
  • Uthyrning av trafiklärare inom både lätt och tung trafikutbildning.